DSC05685.jpg

                                                                   最近忙著縫製女兒未來的嫁妝

relax0916 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

DSC05554.JPG  

                                   在柔柔還是小學生時

relax0916 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 

             DSC05421.JPG  

relax0916 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

  • Aug 14 Sun 2011 15:41
  • 龜吼

DSC05098.JPG  

龜吼是地名啦!!

relax0916 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC04438.jpg  

無法抗拒房子圖形的魅力

relax0916 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Apr 07 Thu 2011 21:39
  • 盒子

 

 

relax0916 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC04361.JPG 

                                         最近的星期三

relax0916 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

DSC04366.JPG 

                              這件壁飾已經在角落好幾年了

relax0916 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC04254.JPG 

                                     隔行如隔山啊!!

relax0916 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

IMG_0073.JPG 

IMG_0074.JPG 

relax0916 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()